ماشین‌حساب ابر هاست‌ایران

ماشین‌حساب ابر هاست‌ایران

ماشین‌حساب ابری، ابزار تخمین قیمت برای استفاده از سرویس ابری مورد نیاز شماست.ماشین حساب ابری متغییرهایی از جمله تعداد کاربران، نوع بارکاری، میزان فضای ذخیره‌سازی، و سطح امنیت مورد نیاز شما را در قیمت‌گذاری خود لحاظ می‌کند تا بتوانید سرویسی مناسب برای کسب‌و‌کارتان انتخاب کنید.

  • سرور ابری
  • ذخیره‌ساز ابری به زودی

دیتاسنتر - در انتظار دریافت دیتاسنترها

هزینه سرور ابری